Rapportage.

Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kan Alsberg Accountants & Adviseurs u begeleiden bij het opstellen van managementrapportages.

Direct contact opnemen.

Opstellen managementrapportages

Veel ondernemers vinden het niet prettig om maar één keer per jaar een rapportage te zien (de jaarrekening). Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kunnen wij je ook begeleiden bij het opstellen van tussentijdse rapportages voor uw managementinformatie.

Deze rapportages worden zo ingericht dat je specifieke, gerichte informatie ontvangt voor jouw besluitvorming. Deze specifieke behoefte wordt van te voren besproken en bepaald.

Hierdoor heb je altijd een overzicht van uw (financiële) positie!

Naast de balans en de winst- en verliesrekening verzorgen wij ook de volgende rapportages:

 Resultatenanalyses
 Kasstroomoverzicht
 Solvabiliteit
 Analyse omloopsnelheid voorraden
 Analyse ouderdom debiteuren en crediteuren
 Branchevergelijking
 Afstemming prognoses

Heeft u vragen?

Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen in de markt en de wet- en regelgeving op de voet, waardoor kennis en deskundigheid altijd up-to-date is