Rapportage.

Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kan Alsberg Accountants & Adviseurs u begeleiden bij het opstellen van managementrapportages.

Direct contact opnemen.

  Opstellen managementrapportages

  Veel ondernemers vinden het niet prettig om maar één keer per jaar een rapportage te zien (de jaarrekening). Naast het inrichten, ondersteunen en voeren van uw administratie kunnen wij je ook begeleiden bij het opstellen van tussentijdse rapportages voor uw managementinformatie.

  Deze rapportages worden zo ingericht dat je specifieke, gerichte informatie ontvangt voor jouw besluitvorming. Deze specifieke behoefte wordt van te voren besproken en bepaald.

  Hierdoor heb je altijd een overzicht van uw (financiële) positie!

  Naast de balans en de winst- en verliesrekening verzorgen wij ook de volgende rapportages:

   Resultatenanalyses
   Kasstroomoverzicht
   Solvabiliteit
   Analyse omloopsnelheid voorraden
   Analyse ouderdom debiteuren en crediteuren
   Branchevergelijking
   Afstemming prognoses

  Heeft u vragen?

  Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen in de markt en de wet- en regelgeving op de voet, waardoor kennis en deskundigheid altijd up-to-date is