Opmaken jaarrekeningen.

Rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om een
jaarrekening op te stellen.

Direct contact opnemen.

  Samenstellen jaarrekening

  De jaarrekening is het jaarlijkse sluitstuk van de financiële administratie. Deze jaarrekening bestaat uit een balans, een winst-en-verliesrekening en een toelichting. De jaarrekening is dus het financieel rapport van uw onderneming.

  Het maken van dit stuk vereist deskundigheid en kennis van de markt.

  Rechtspersonen zijn wettelijk verplicht om een jaarrekening op te stellen. Bij de overige ondernemingsvormen zoals de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (VOF) en de commanditaire vennootschap (CV) is het met name nuttig, omdat zo inzicht kan worden verkregen in de financiële positie van de onderneming. Je weet dus hoe uw bedrijf er voor staat.

  Een jaarrekening maken bestaat voornamelijk uit het verzamelen, het verwerken, het rubriceren en het samenvatten van financiële gegevens. Indien gewenst kunnen wij ook rapporten toevoegen over kengetallen, diverse analyses en andere relevante zaken welke voor uw onderneming nuttig kunnen zijn. Vanzelfsprekend worden alle werkzaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving genaamd Standaard 4410.

  Beoordelen jaarrekening

  Wij maken niet alleen jaarrekeningen op, wij beoordelen deze ook. Mocht je zelf de jaarrekening al hebben opgemaakt en je wilt deze laten beoordelen, dan kan dat bij ons! Wij voeren diverse cijferanalyses uit en zullen degene die de jaarrekening hebben opgemaakt hierbij betrekken. Na de werkzaamheden komen wij met een beoordeling. Deze beoordeling wordt verricht in overeenstemming met de Nederlandse wet en regelgeving zoals de Standaard 2400.

  Controleren jaarrekening

  Middelgrote en grote ondernemingen zijn wettelijk verplicht om een accountantscontrole uit te laten voeren op hun jaarrekening. Er is echter een uitzondering: Wanneer een onderneming 2 jaren achtereen voldoet aan twee van de drie onderstaande criteria, dan gaat deze controleplicht pas het 2e jaar in.

  meer dan (gemiddeld) 50 medewerkers;
  meer dan € 8,8 miljoen netto-omzet;
  waarde van de activa meer dan € 4,4 miljoen.

  Om deze controle uit te mogen voeren dien je een vergunning te hebben van de Autoriteit Financiële markten. Gezien de omvang van onze organisatie hebben wij ervoor gekozen om deze vergunning niet aan te vragen.
  Wij werken daarom samen met een ander accountantskantoor dus wij kunnen je zeker helpen bij deze controles.

  Heeft u vragen?

  Onze medewerkers volgen de ontwikkelingen in de markt en de wet- en regelgeving op de voet, waardoor kennis en deskundigheid altijd up-to-date is